Make your own free website on Tripod.com
Unit Bimbingan Kaunseling SK Kolombong mempunyai seorang Kaunselor yang bertugas sepenuh masa. Unit ini dilengkapi kemudahan asas bagi menjalankan aktivitinya.
 

Segala kandungan dalam laman ini adalah hakmilik SK Kolombong. Sebarang penyalinan semula dalam apa juga bentuk hendaklah mendapat keizinan secara bertulis dari pihak pentadbir. Sebarang cadangan bolehlah dikemukakan kepada webmanager