Make your own free website on Tripod.com

Keramaian Murid pada 10 Jan 2005

Bil Kelas

JUMLAH MURID

LELAKI ISLAM P'PUAN ISLAM

LELAKI BUKAN ISLAM

P'PUAN BUKAN ISLAM

JUMLAH
1 Th 1 Marikh 6 4 4 6 20
2 Th 1 Neptun 3 10 6 7 26
3 Th 1 Pluto 8 6 5 2 21
4 Th 2 Marikh 14 6 5 4 29
5 Th 2 Neptun 8 9 10 7 34
6 Th 2 Pluto 13 5 7 6 31
7 Th 3 Marikh 6 8 7 5 26
8 Th 3 Neptun 11 10 9 5 25
9 Th 3 Pluto 12 8 7 4 31
10 Th 4 Marikh 5 8 5 10 23
11 Th 4 Neptun 14 8 7 2 31
12 Th 4 Pluto 8 7 9 4 28
13 Th 4 Utarid 6 13 7 3 29
14 Th 5 Marikh 4 13 3 6 26
15 Th 5 Neptun 12 8 7 4 31
16 Th 5 Pluto 15 7 6 2 33
17 Th 5 Utarid 18 6 4 2 30
17 Th 6 Marikh 7 9 6 6 28
18 Th 6 Neptun 13 12 3 4 32
19 Th 6 Pluto 11 12 7 3 33
20 Pendidikan Khas 9 8 10 1 28
21

Pra Sekolah

6 7 3 10 26
Jumlah 209 184 137 105 635

Disediakan oleh Unit Pendaftaran Hal Ehwal Murid SK Kolombong.