Make your own free website on Tripod.com


Sila klik nama kelas untuk memaparkan waja-wajah ceria ahli kelas berkenaan...

Keramaian Murid 2003

Kelas Jumlah Murid
L P J
Th. 1M 12 10 22
Th. 1N 8 18 26
Tn. 1P 13 7 20
Th. 1U 10 9 19
Th. 2M 14 12 26
Th. 2N 12 12 24
Tn. 2P 15 10 25
Th. 2U 13 10 23
Th. 3M 9 17 26
Th. 3N 19 9 28
Tn. 3P 15 10 25
Th. 3U 16 8 24
Th. 4M 10 16 26
Th. 4N 15 8 23
Tn. 4P 7 13 20
Th. 4U 9 9 18
Th. 5M 10 16 26
Th. 5N 20 13 33
Tn. 6M 22 16 38
P.Khas 20 8 28
Jumlah 269 226 495