Make your own free website on Tripod.com

SENARAI BIDANG PENGKHUSUSAN IJAZAH PERTAMA
GURU SEKOLAH RENDAH
DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
SESI AKADEMIK 2003 / 2004

BIL BIDANG JENIS KURSUS
1 Bahasa Arab Bahasa Arab
Bahasa Arab Komunikasi
2 Pengajian Agama Islam Pengajian Agama Islam
3 Pengajian Melayu Bahasa Melayu
Kesusasteraan Melayu
Bahasa Melayu Komunikasi
4 Pengajian Inggeris Bahasa Inggeris
TESL
Kesusasteraan Inggeris
Bahasa Inggeris Komunikasi
5 Pengajian Cina Bahasa Cina
Kesusasteraan Cina
Bahasa Cina Komunikasi
6 Pengajian Tamil Bahasa Tamil
Kesusasteraan Tamil
Bahasa Tamil Komunikasi
7 Matematik Matematik
8 Muzik Pendidikan Muzik
9 Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup
Rekacipta
Mekatronik
10 Pendidikan Jasmani Sains Sukan
Sukan Rekreasi
11 Bimbingan Dan Kaunseling Bimbingan Dan Kaunseling
12 Sains Sains
13 Pendidikan Seni Pendidikan Seni
14 Teknologi Pendidikan Sains Komputer
Pengurusan Maklumat
15 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
Masalah Penglihatan
Masalah Pendengaran
Kanak-Kanak Istimewa
16 Pendidikan Awal Kanak-Kanak Asuhan Kanak-Kanak
Pra Sekolah

SENARAI BIDANG PENGKHUSUSAN IJAZAH PERTAMA
GURU SEKOLAH MENENGAH
DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
SESI AKADEMIK 2003 / 2004

1 Umum Bahasa Inggeris
Pengajian Moral
Pendidikan Jasmani/Kesihatan
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu/Sastera Melayu
2 Sains Sosial

Al-Quran Dan Tarannum
Pendidikan Seni
Ekonomi Rumah Tangga/Fesyen/Katering
Pendidikan Khas
Geografi
Muzik
Sejarah

3 Bahasa Tambahan Bahasa Cina/Sastera Cina
Bahasa Arab Komunikasi/Tinggi
Bahasa Tamil/Sastera Tamil
Bahasa Perancis
Bahasa Jepun
Bahasa Jerman
4 Sains Sains
Matematik
Fizik
Kimia
Biologi
Sains Pertanian
5 Teknikal Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Awam
Kejuruteraan Elektrik
Binaan Bangunan/Domestik
Automotif
Kimpalan Dan Fabrikasi Logam
Amalan Bengkel Mesin
Elektronik
Elektrik
Penyamanan Dan Pendinginan Udara
Teknologi Kejuruteraan
Lukisan Kejuruteraan
6 Vokasional

Kemahiran Hidup
Rekacipta
Seni Bina
Animasi
Multimedia
Pengajian Hotel dan Katering
Pengajian Rekaan Fesyen Dan Membuat Pakaian
Pengajian Al-Quran Dan Taranum
Pengajian Pendidikan Seni
Pengajian Pembinaan Domestik
Pengajian Membuat Perabot
Pengajian Senireka Tanda
Pengajian Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Pengajian Rekaan Dan Jahitan Pakaian
Pengajian Katering Dan Penyajian
Pengajian Landskap Dan Nurseri
Pengajian Tanaman Makanan
 

7 Teknologi Pendidikan Sains Komputer
Pengurusan Maklumat

SENARAI BIDANG PENGKHUSUSAN IJAZAH PERTAMA
DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
SESI AKADEMIK 2003 / 2004

SEKOLAH RENDAH

1 Bahasa Asing Kedua Bahasa Arab
Bahasa Arab Komunikasi
Bahasa Jepun
Bahasa Jerman
Bahasa Mandarin
Bahasa mandarin Komunikasi
Bahasa Perancis
Bahasa Tamil
Bahasa Tamil Komunikasi
2 Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris Komunikasi
English Literature
Pengajian Bahasa Inggeris
TESL
3 Geografi Geografi
4 Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup
5 Matematik Matematik
6 Muzik Muzik
7 Pendidikan Khas Pendidikan Khas
8 Sains Sains Sekolah Rendah
9 Sains Komputer Sains Komputer
Komputer Industri
CSD/CAM
10 Sejarah Sejarah
Peradaban
11 Pra Sekolah Pendidikan Pra Sekolah
Pendidikan Awal Kanak-Kanank
12 Seni Pendidikan Seni
13 Sain Sukan / Pend. Jasmani Sains Sukan
Sukan Rekreasi
Pendidikan Jasmani
14 Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam
Al-Quran
15 Pendidiakn Moral Pendidikan Moral

SENARAI BIDANG PENGKHUSUSAN IJAZAH PERTAMA
DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
SESI AKADEMIK 2003 / 2004

SEKOLAH MENENGAH

1 Alam Sekitar Alam Sekitar
2 Bahasa Asing Kedua Bahasa Arab
Bahasa Jepun
Bahasa Jerman
Bahasa Mandarin
Bahasa Perancis
Bahasa Tamil
3 Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
English Literature
Pengajian Bahasa Inggeris
TESL
4 Geografi Geografi
5 Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup
6 Matematik Matematik
7 Muzik Muzik
8 Pendidikan Khas Pendidikan Khas
9 Sains Fizik
Fizik dan Elektronik
Fizik Gunaan
Kimia
Kimia Industri
Kimia Gunaan
Pendidikan Dengan Sains (Biologi, Fizik, Kimia)
Sains Aktuari
Sains Binaan
Sains Bioindustri
Sains Dengan Pendidikan Matematik
10 Kejuruteraan Elektrik
Elektrik Perubatan
Mekatronik
Elektronik dan Sistem / Telekomunikasi
Jentera
Mekanikal
Mekanikal Bahan
Mekanikal Logi
Mekanikal Pembuatan
Mekanikal Pembungkusan
Mekanikal Tekstil
Pembuatan
Perisian
Sivil
11 Sains Komputer Sains Komputer
Komputer Industri
CSD / CAM
12 Sejarah Sejarah
Peradaban
13 Seni Pendidikan Seni
14 Sains Sukan/Pend. Jasmani Sains Sukan
Sukan Rekreasi
Pendidikan Jasmani
15 Pendidian Agama Islam Pendidikan Agama Islam
Al-Quran
16 Pendidikan Moral Pendidikan Moral
17 Sains Pertanian Pendidikan Sains Pertanian

* Sila rujuk Jabatan Pendidikan Sabah untuk keterangan lanjut
- up Mr. Kassim Bontak, Unit Perkhidmatan, Tingkat 4, Rumah Persekutuan KK