Make your own free website on Tripod.com
 
Panitia Bahasa Inggeris SK Kolombong hingga kini telah berusia hampir 4 tahun. Keanggotaannya sekarang seramai 4 orang tenaga pengajar.

Panitia bertanggungjawab merancang program pengajaran dan pembelajaran setahun dalam tempoh pembelajaran semasa.