Make your own free website on Tripod.com
 
Panitia Melayu SK Kolombong hingga kini telah berusia hampir 4 tahun. Keanggotaannya sekarang seramai 8 orang tenaga pengajar.

Panitia bertanggungjawab merancang program pengajaran dan pembelajaran setahun dalam tempoh pembelajaran semasa.

 Ahli JK Panitia Sesi 2003

 
Pengerusi - Zainuddin Dahlan
N/Pengerusi