Make your own free website on Tripod.com
 
Panitia Pendidikan Islam SK Kolombong hingga kini telah berusia hampir 4 tahun. Keanggotaannya sekarang seramai 4 orang tenaga pengajar. Panitia Pendidikan Islam dipertanggungjawabkan oleh SPIM, JPNS.

Panitia bertanggungjawab merancang program setahun dalam tempoh pembelajaran semasa.