Make your own free website on Tripod.com
 
SK Kolombong mempunyai satu kelas pemulihan yang diterajui oleh En Abd Ghani Payak. Kelas ini pada 2002 mempunyai seramai 39 orang ahli bersekutu.

Segala kandungan dalam laman ini adalah hakmilik SK Kolombong. Sebarang penyalinan semula dalam apa juga bentuk hendaklah mendapat keizinan secara bertulis dari pihak pentadbir. Sebarang cadangan bolehlah dikemukakan kepada webmanager