Make your own free website on Tripod.com


Nota : Banyak link di sini menggunakan format Acrobat, anda perlu ada Acrobat untuk melihat paparan berkenaan !

Sukatan Pelajaran
- topik keseluruhan dari Tahun 1 hingga Tahun 6


Perlaksanaan Jawi & Al-Quran 6 Bulan
Jawi - PowerPoint
PI 6 Bulan - PowerPoint

Huraian Sukatan Pelajaran
HSP Tahun 1
HSP Tahun 2
HSP Tahun 3
HSP Tahun 4
HSP Tahun 5
HSP Tahun 5 ( Jawi )
HSP Tahun 6
  PANDUAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6 
Isu-Isu Pendidikan Islam
Kertas Kerja Isu-Isu PI
Panduan Pelaksanaan P & P
Buku Panduan P&P

Contoh P&P Dalam Kelas - Video
Video - Format RealPlayer

 

Tel : 03-20987605
FAX: 03-20723841

E-Mail: japim@japim.edu.my
Export ke versi web: mysis@oum.edu.my
Laman ini dibina adalah bertujuan untuk membantu menyebarluaskan lagi isu-isu yang berkaitan dengan Semakan Semula Sukatan KBSR Pendidikan Islam. kepada kaum guru khasnya dan orang ramai yang bertindak sebagai pelanggan kepada perkhidmatan pendidikan. Di samping ia juga sebagai rujukan tambahan guru-guru. Sebarang pandangan bolehlah dihantar terus ke Bahagian Kurikulum, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.