Make your own free website on Tripod.com

SALIM BIN ABDUL GANI


Digital Foto Caption
Asal : Sabak Bernam, Selangor
Bangsa: Melayu
Institusi : MPI Bangi
Akademik : STPM
Pengalaman Mengajar : 8 Tahun:
SK Kelulut 94'
SK Jambu Bongkok 95'
SK Seberang Marang 97'
SK Felda Mengkawang 99'
SK Bukit Perah 00'
SK Mutiara KK Feb, 02'
SK Kolombong KK Apr, 02'
Jawatan Guru PAI
Status Berkahwin
Kelas Mengajar: Th. 2
 

-