Make your own free website on Tripod.com

 

Visi Sekolah

 

KECEMERLANGAN  DAN PENCAPAIAN TERBAIK YANG BERTERUSAN DALAM SEMUA ASPEK PENDIDIKAN

 

Misi

 

Beriltizam untuk merealisasikan matlamat dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan Negara

Memantapkan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menseimbangkan pencapaian kurikulum dan ko-kurikulum.

Memantapkan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat serta berfokus

Melahirkan insan soleh, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berketrampilan, bertanggungjawab, berwibawa dan berbakti.

Melahirkan insan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum.

Melahirkan pelajar bestari, yang boleh menghadapi cabaran kehidupan masa kini dan masa depan.